Welkom bij Loff maatkantoren! Wij maken je kantoor werkbaar beter, ook op maandagmorgen!

Algemene voorwaarden

De prijzen worden altijd exclusief btw uitgedrukt.

Indien de prijzen na de overeenkomst en voor de levering en montage met meer dan 10% stijgt, heeft de verkoper het recht dit door te rekenen. Verkoper moet de koper op de hoogte brengen binnen de 3 dagen na bekendmaking van de wijziging. De koper heeft evengoed het recht afstand te nemen van de bestelling binnen de termijn van 3 dagen na bekendmaking.

Annulatie van de bestelling door de koper zal in elk geval in hoofde van de verkoper een recht op schadevergoeding doen ontstaan ten belope van 30 % van de totale aankoopprijs

Leveringsvoorwaarden

De levering gebeurt gratis bij een waarde vanaf 500 euro excl btw. Onder de 500 euro wordt een transportkost gerekend van 35 euro excl btw.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging in de levering heeft men geen recht op schadevergoeding

Levering op verdiep zonder lift is mogelijk mits een meerprijs. Gelieve dit bij de bestelling te vermelden. Parking- en meubelliftkosten zijn steeds ten laste van de klant. Eventuele stockagekosten wegens laattijdig klaar van de werf zijn eveneens ten laste van de klant. De ruimtes en doorgangen waar geplaatst moet worden dienen vrij te zijn. Indien montage, neemt het montageteam de verpakkingsmaterialen terug mee en sorteren het voor recyclage. De franco levering dient te gebeuren op één leveringsadres per order. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtwagen te bereiken adres. Extra kosten ivm moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de koper.

Loff is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het product bij afhaling of bij montage door de klant. Klachten betreffende de levering moeten toekomen binnen de 3 dagen na levering en voor het gebruik.

Betalingsvoorwaarden

De koper is verplicht de volledige som binnen de 30 dagen te betalen. Er wordt geen korting voor contante betaling voorzien.
Is er in de offerte een specifieke betalingstermijn voorzien, dan moet die als volgt voldaan worden:

  • 30 % contante betaling bij de opdrachtgunning
  • 70 % contante betaling na oplevering.

Iedere vertraging in betaling brengt voor de koper de verplichting mee van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 12% te betalen. Bij elke laattijdige betaling zal van rechtswege een schadebeding van 15% van de openstaande faktuur verschuldigd zijn met een minimum van 100 euro.

Na het verstrijken van de termijn geeft elke niet-betalingen ons het recht alle andere doorgegeven nog niet uitgeleverde bestellingen op te schorten of af te zeggen. Afwijkende voorwaarden uit hoofde van de koper kunnen we niet aanvaarden, ook niet als er geen uitdrukkelijke tegenspraak komt van onze kant.

Garantievoorwaarden

Op alle producten is een garantie van 2 jaar, uitgezonderd voor artikels waar een langere periode wordt opgegeven. Beschadigingen die zich voordoen door foutieve bediening, geweld of overgewicht of abnormaal gebruik en slijtage vallen niet onder deze garantie. Bij gegronde klachten binnen de garantietermijn worden de goederen kosteloos omgeruild of gecrediteerd.

Vraag je gratis Loffbook aan

Het Loffbook bestaat uit een vat vol inspiratie, waardevolle tips en tricks voor het creëren van een gezonde, productieve en gelukkige kantooromgeving.

Vraag je gratis Loffbook aan

Het Loffbook bestaat uit een vat vol inspiratie, waardevolle tips en tricks voor het creëren van een gezonde, productieve en gelukkige kantooromgeving.